• +90 (312) 447 20 25
  • cesbem@cesbem.org.tr

Kalite Politikamız

ÇESBEM Kalite Politikasını;

  • Haksız rekabet oluşturmadan hızlı, adil, etik değerleri gözeten hizmet sunmak,
  • Yönetiminde adil, güvenilir, şeffaf ve tutarlı olmak,
  • Personel Belgelendirme Sistemini, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi- Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde kurmak, dokümante etmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) rehberleriyle belirlenen yöntemlere uygun çalışmak,
  • Sürdürülebilir iyileştirme ve çözüm odaklı bir kuruluş olarak faaliyet göstermek,
  • Faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürüterek personel belgelendirme konusunda ulusal/uluslararası yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ulusal bir marka haline gelmek,
  • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardı şartları ile ÇESBEM politika ve prosedürlerinin, ÇESBEM organizasyon yapısının her kademesinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak

olarak belirlemiştir.