• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Hakkımızda

ÇEİS Kimdir?

 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 28 Kasım 1964 tarihinde; Anadolu Çimentoları T.A.Ş., Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabrikaları A.Ş., Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş., Ankara Çimento Sanayi T.A.Ş. İzmir Çimento Fabrikaları T.A.Ş., Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş. tarafından çimento sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Türkiye’nin önde gelen ve güçlü İşveren Sendikalarından biri olan ÇEİS, üyelerinin çalışma ilişkilerinde; var olan mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimli ve uyumlu çalışmalarına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirerek, Türkiye çapında faaliyette bulunmaktadır. Endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %95’inin üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 33 kuruluşa bağlı 64 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir. 

ÇESBEM Kimdir? 

 

ÇEİS'in, temel hedeflerinden biri de; Türk çimento sektöründe mesleki yeterlilik sisteminin geliştirilmesi hedefi altında, işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına uyumlu, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler konusunda gerekli eğitimleri almış Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdamının sağlanmasına ilişkindir. Bahse konu faaliyet kapsamında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile ÇEİS arasında birçok işbirliği protokolü imzalanmış olup, çimento sektörüne özgü Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterliliklerin geliştirilmesinin yanı sıra, sektörler arası mesleklerin standart ve yeterliliklerinin geliştirilmesi çalışmalarına da destek verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak kazanılan deneyimler ışığında, geliştirilen Ulusal Yeterliliklere yönelik sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere, 12 Ekim 2012 tarihinde ÇEİS tarafından ÇEİS -  Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (ÇESBEM) kurulmuştur. ÇESBEM’in temel hedefi çimento sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin var olan niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası meslek standartları kapsamında ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmektir. 

ÇESBEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.