• +90 (212) 299 92 22
 • cesbem@cesbem.org.tr

Ücret Tarifesi

12UY0109-2/03 ÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI (SEVİYE 2)

S.N

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti

1

A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite

500,00 TL

2

A2: Üretim Sahalarının Temizlik ve Düzeni

2.250,00 TL

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti 2.750,00 TL
Yeterlilik için Sınavsız Belge Yenileme Ücret Bedeli 1.125,00 TL
Yeterlilik için Sınavlı Belge Yenileme Ücret Bedeli 2.250,00 TL

 

12UY0109-3/03 ÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI (SEVİYE 3)

S.N

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti

1

A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite

500,00 TL

2

B1: Bilyeli Değirmen Kullanılan Sahalarda Farin ve Çimento Üretimi Uygulamaları

2.000,00 TL
3 B2: Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Farin ve Çimento Üretimi Uygulamaları 2.000,00 TL
4 B3: Klinker Üretim (Fırın) Sahası Uygulamaları 5.000,00 TL
5 B4: Bilyeli ve Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Taşıyıcı Bant ve Stok Sistemlerindeki Uygulamalar 3.000,00 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti 5.500,00 TL
Yeterlilik için Sınavsız Belge Yenileme Ücret Bedeli 1.125,00 TL
Yeterlilik için Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücret Bedeli 5.000,00 TL

 

12UY0109-4/03 ÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI (SEVİYE 4)

S.N

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti

1

A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite

500,00 TL

2

B1: Bilyeli Değirmen Kullanılan Sahalarda Farin ve Çimento Üretimi Uygulamaları

2.500,00 TL
3 B2: Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Farin ve Çimento Üretimi Uygulamaları 2.500,00 TL
4 B3: Klinker Üretim (Fırın) Sahası Uygulamaları 5.500,00 TL
5 B4: Bilyeli ve Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Taşıyıcı Bant ve Stok Sistemlerindeki Uygulamalar 3.000,00 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti 6.000,00 TL
Yeterlilik için Sınavsız Belge Yenileme Ücret Bedeli 1.125,00 TL
Yeterlilik için Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücret Bedeli  4.500,00 TL

 

20UY0424-5/00 ÇİMENTO MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (SEVİYE 5)

S.N

Ulusal Yeterlilik Birimi

Birim Sınav Ücreti

1

A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite

500,00 TL

2

B1: Bilyeli Değirmenle Farin Üretimi

7.500,00 TL
3 B2: Dik Değirmenle Farin Üretimi 7.500,00 TL
4 B3: Bilyeli Değirmenle Çimento Üretimi 7.500,00 TL
5 B4: Dik Değirmenle Çimento Üretimi 7.500,00 TL
6 B5: Bilyeli Değirmenle Kömür Öğütümü 7.500,00 TL
7 B6: Dik Değirmenle Kömür Öğütümü 7.500,00 TL
8 B7: Döner Fırınla Klinker Üretimi 7.500,00 TL
Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti 8.000,00 TL
Yeterlilik için Sınavsız Belge Yenileme Ücret Bedeli 1.125,00 TL
Yeterlilik için Sınavlı Belge Yenileme Minimum Ücret Bedeli  7.000,00 TL

         

GENEL KURALLAR

 • Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
 • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
 • Sınav ücretleri yatırılırken, ücretin ödendiğini gösterir dekontun açıklamasına adayın adının soyadının, TC Kimlik Numarasının ve sınava gireceği yeterliliğin adının yazılması zorunludur.
 • Birden fazla seçmeli birimden sınava katılan kişilerden ilave her seçmeli birim için ilgili birimin ücreti alınmaktadır.
 • Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için 1 (bir) yıl içerisinde kullanılmak üzere, ücretsiz 1 (bir) sınav hakkı daha bulunmaktadır.
 • Adayın okur-yazar olmaması, görme engelli olması, sınavın yapıldığı dili (Türkçe) bilmemesi ya da işitme engelinin bulunması durumunda doğabilecek ek sınav maliyetleri adayın bilgisi dahilinde olmak kaydıyla adaya yansıtılmaktadır.
 • Sınavla Belge Yenileme Ücret Bedeli: Belge süresinin dolmasını takiben sınavla yeniden belgelendirme için başvuran kişilerden tahsil edilecek ücrettir. Sınavlı belge yenilemede, kişinin sadece ilgili yeterlilik biriminin performans sınavına girmesi gerekmektedir. 
 • Sınavsız (Dosya ile) Belge Yenileme Ücret Bedeli: Belge süresinin dolmasını takiben dosya değerlendirme ile yeniden belgelendirme için başvuran kişilerden tahsil edilecek ücrettir.
 • Mücbir sebep bildirmeksizin 2 (iki) kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılmaktadır.

BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR

 • Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.
 • Belge masraf karşılıkları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ MESLEKLERDE SINAV ÜCRETİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN KURALLAR

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.

ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR

 • Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilmektedir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı ÇESBEM tarafından iade edilmektedir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde ÇESBEM tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi ÇESBEM tarafından yapılmaktadır.
 • Sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücreti iade edilir. Ancak, sınav gününden en geç 2 (iki) gün öncesine kadar sınava katılamayacağını yazılı olarak bildirmeyen adaya ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınav başvurusu yapıp, başvurusu onaylanmayan adayların sınav ücretleri iade edilir.
 • Herhangi bir bildirimde bulunmadığı halde sınav günü sınava katılmayan adaya ücret iadesi yapılmamaktadır. Ancak, sağlık vb. nedenlerle sınava girmeme sebebini resmi olarak belgeleyen aday, bir sonraki sınav döneminde ücretsiz olarak sınava alınmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

Belgeli kişinin, belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde yeni belge düzenleme ücreti MYK tarafından belirlenen Belge Masraf Karşılığı tutarında alınmaktadır.

İNDİRİMLER

Herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.